Henkilöstöpalvelumyynti

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden myynnissä syvä asiakastuntemus on erityisen tärkeää. Oleellista on tietää minkä tyyppistä osaamista asiakas haluaa ja tarvitsee, tarjota hänelle oikeita asioita ja varmistaa että lupaukset täyttyivät. Henkilöstöpalvelun myymisessä haasteena on että myytävää asiaa ei voi näyttää tai kokeilla etukäteen. Tavoitteet asiakashallinnalle asetettiin seuraavasti:

  • Uusasiakashankinnan tehostaminen.
  • Lisämyynnin kasvattaminen olemassa oleville asiakkaille sekä parempi asiakashoito.
  • Asiakashoitosuunnitelmien luominen.
  • Tiedon jakaminen myyjien välillä.
  • Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus.

Kokemuksia:

  • Uusasiakashankinnassa hyödynnetään ulkoista osoiterekisteriä. Asiakashallintaratkaisuun siirretään säännöllisesti valittuja kohderyhmiä myyjille työstettäväksi.
  • Tarkka tieto asiakkaan tarpeista ja lupauksista asiakkaalle.
  • Myyjien välisen tiedon jakaminen mahdollistaa koordinoidun myynnin.
  • Avainasiakkaille tehdyt asiakashoitosuunnitelmat nivoutuvat konkreettiseen toimintaan ja poikkeamat suunnitelmasta nähdään heti.
  • Kohderyhmien hallinta messuja, tilaisuuksia sekä postituksia varten hoituu helposti.

Linkkejä