Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus

Kiinteistöihin laitteita myyvä yritys käyttää asiakkuudenhallintaa uusasiakashankinnassa sekä olemassa olevien asiakkaiden hoidossa. Kaupankäynti on projektiluonteista. Tuotteita tarjotaan aina johonkin rakennuskohteeseen. Tärkeää on saada selville, koska ja minkä tyyppisiä rakennuskohteita on alkamassa sekä löytää oikeat henkilöt, joihin olla yhteydessä.

Tavoitteet asiakkuudenhallinnalle asetettiin seuraavasti:

  • Uusien rakennuskohteiden sekä kohteeseen liittyvien toimijoiden löytäminen.
  • Projekteihin sekä eri toimijoihin liittyvän kommunikoinnin seuranta.
  • Asiakaskäyntien suunnittelu sekä raportointi.
  • Tarjousten hallinta sekä raportointi.

Kokemuksia:

  • Rakennuskohteita sisältävän tietovaraston integrointi ratkaisuun (RPT Docu Oy) mahdollistaa oikeaan aikaan tehdyn yhteydenpidon oikeille henkilöille oikeantyyppisissä projekteissa.
  • Uusasiakashankinnasta tullut systemaattista ja vältetään paljon kaksinkertaista tietojen kirjaamista.
  • Projekti- sekä asiakaskohtaiset kommunikointitiedot pitävät myyjät sekä muut asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöt ajan tasalla sekä auttavat ennakoimaan tulevia tarpeita.
  • Asiakaskäyntien suunnittelu ja raportointi on helpottunut.
  • Tarjousten teko nopeutunut. Asiakkaille lähetettävät dokumentit ulkoasultaan yhdenmukaiset.
  • Raportointi helpottaa alkavien projektien ennustamista.

Linkkejä