Elämystapahtumat

Matkailu

Esimerkin palveluyritys myy ja järjestää yrityksille elämystapahtumia. Oikeastaan mukana on yli kymmenen eri yritystä, joista pääyritys hoitaa myynnin ja osan tapahtumien järjestämisestä ja ostaa loput alihankkijoilta. Tavoitteet asiakashallinnalle asetettiin seuraavasti:

  • Asiakastieto pitää olla kaikkien saatavilla, myös alihankkijoiden.
  • Asiakasprojektien aikataulutieto on kriittinen, erityisesti tarjousvaiheessa resursointi jotta ei tule ylibuukkausta.
  • Jatkuvien asiakassuhteiden hoito asiakasstrategioiden (hoitosuunnitelmien) mukaisesti.
  • Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu sekä toteutus.

Ratkaisu sisältää luonnollisesti asiakastiedon hallinnan ja tarjousten aikataulutuksen, sisällön ja hinnoittelun. Näiden lisäksi yrityksen operatiivisessa toiminnassa tarvittavia tietoja tapahtumasta kerätään saman työkalun avulla. Tätä kautta tiedot ovat helposti löydettävissä.

Kokemuksia

  • Tarkka tieto asiakkaista ja asiakkaan vanhoista tarjouksista ja tapahtumista.
  • Tiedot ovat myös yhteistyökumppanien käytössä niiden projektien osalta joihin he osallistuvat.
  • Tapahtuman ohjelma ja osallistujatiedot käytettävissä reaaliajassa tapahtuman aikana matkapuhelimesta.
  • Asiakashoitosuunnitelmat parhaille asiakkaille tehostavat avainasiakashallintaa.
  • Kohderyhmät markkinointitoimenpiteitä varten luodaan esimerkiksi kiinnostusten ja historiatiedon perusteella.

Linkkejä