OfferOne CRM - asiakkuudenhallinta

Miksi asiakkuudenhallinta on tärkeää?

Asiakkuudenhallinnan (CRM) tavoitteena on tuntea asiakkaat paremmin, tehostaa päivittäistä asiakastyöskentelyä ja saavuttaa kilpailuetua. Parempi asiakastuntemus on välttämättömyys, jotta yritys voisi toimia asiakaslähtöisesti ja tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluita asiakkaan tarpeita tyydyttäen.

Kilpailutilanteessa voittaa yritys joka tuntee asiakkaat paremmin kun kilpailija. Asiakkuuksien hallinta luo myös yritykselle paremmat edellytykset reagoida muuttuvilla markkinoilla. Asiakastieto ei ole ainoastaan pakollinen tieto päivittäisessä myynti- ja markkinointityössä, vaan myös strategisella tasolla. Asiakkuudenhallinnan (CRM) avulla kerätään arvokasta tietoa asiakas- ja asiakasryhmäkohtaisten strategioiden suunnittelua varten. Asiakkuudenhallintaratkaisu (CRM) on näin ollen työkalu sekä johtamiseen että päivittäiseen asiakastyöskentelyyn.

Sopivuus on tärkeää

Asiakkuudenhallinan täytyy sopia juuri teidän toimintatapaan jotta sitä pystytään käyttämään helposti ja tehokkaasti teidän toiminnassa. Liian usein joudutaan mukauttamaan ja hankaloittamaan yrityksen toimintatapaa järjestelmän ehdoilla. OfferOne CRM -järjestelmä on hyvin joustavasti mukautettavissa halutun toimintatavan mukaiseksi, todennäköisesti myös teidän toimintatapaan sopivaksi!

Parasta suunnittelua ja työkaluja

Onnistunut asiakkuudenhallinta koostuu toimintatavan suunnittelusta ja toimintatapaa tukevasta työkalusta. Suorakonttori tarjoaa apua, kokemusta ja tietoa asiakkuudenhallinnan toimintatavan suunnittelussa sekä työkalun suunnitelman toteutukseen päivittäisessä työssä. Nämä yhdessä mahdollistavat asiakkuudenhallinnan onnistuneen käyttöönoton!

Suunnittelun ei tarvitse olla iso ja raskas määrittelyprojekti!

OfferOne CRM

OfferOneOfferOne CRM on sovelluspalveluna (SaaS tai "pilvipalvelu") asiakkuudenhallintaan ja sidosryhmien hallintaan (CRM). Ratkaisu tarjoaa kattavat toiminnot tukemaan yrityksen myynti- ja markkinointiprosesseja. Mobiililiittymän ansiosta asiakastiedot ovat helposti saatavilla milloin ja missä tahansa. Ratkaisu sisältää esimerkiksi seuraavia toimintoja:

 • Asiakastiedot
 • Segmentointi ja asiakasluokittelu
 • Kommunikointi asiakkaan kanssa (historia ja sovitut tulevat asiat)
 • Ryhmäkalenteri (sisäinen ja/tai integrointi Microsoft Outlook, Lotus Notes tai Novell GroupWise -kalentereihin)
 • Tarjoukset ja tilaukset
 • Integroidut asiakirjamallit dokumenttien tekoa varten, esimerkiksi tarjouskirjeet ja tarjouserittelyt
 • Dokumenttien hallinta
 • Projektien hallinta
 • Markkinointitoimenpiteiden hallinta
 • Raportointi ja ennustaminen
 • Sähköisten uutis- tai kampanjakirjeiden luonti ja lähetys
 • Porautumisen mahdollistava datawarehouse-raportointi
 • Mobiilikäyttö (lue lisää mobiilikäytöstä)
 • Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien pääsy määriteltyihin tietoihin extranetin kautta
 • Integrointi muihin järjestelmiin

Investointi

OfferOne CRM -järjestelmän investointi muodostuu kahdesta osasta: käyttöönotto ja sovelluspalvelun käyttö.
lue lisää investoinnista...

Kenen käyttöön OfferOne CRM sopii?

OfferOne CRM perusratkaisu on toimialariippumaton eli se sopii kaikille yrityksille ja organisaatioille. Ratkaisu sisältää valmiit työkalut asiakkuudenhallinnan tehokkaalle hoitamiselle. Valmiiden työkalujen lisäksi ratkaisu on erittäin joustava ja se sovitetaan asiakas- ja toimialakohtaisesti vastaamaan yrityksen tarpeita.

Tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisun sisällön ja toiminnot. Ratkaisu voidaan muokata myös roolipohjaisesti, jolloin yrityksen eri toimijat näkevät ja hyödyntävät ainoastaan heille välttämättömiä tietoja ja toimintoja.

Ole yhteydessä meihin niin selvitetään yhdessä miten OfferOne CRM sopii teidän tarpeisiin. Uskomme että pystymme tarjoamaan teille erittäin sopivan ja myös investoinniltaan kilpailukykyisen asiakkuudenhallintaratkaisun! Yhteystiedot yhteydenottoa varten löydät sivun lopusta.

Käytännön sovelluksia asiakkuudenhallinnasta (CRM)

Seuraavassa kerromme esimerkkejä siitä miten asiakkuudenhallintaratkaisuamme voidaan hyödyntää erityyppisillä toimialoilla. Kaikissa esimerkeissä kuvaavaa on että toimintamallit ratkaisun käytölle on suunniteltu tukemaan yrityksen sekä päivittäistä että strategista toimintaa.

Kiinnostuitko?

Lisätietoja: info, tai jätä yhteydenottopyyntö.