Selaimen asetukset OfferOne CRM -järjestelmän käytössä

(7.9.2011)

Tällä sivulla kerrotaan mitä asetuksia käyttäjän selaimessa täytyy olla asetettuna OfferOne CRM -järjestelmän käytössä. Vaikka näitä asetuksia ei olisi tehty, toimii järjestelmä suurelta osin, mutta osassa toiminnoista tulee virhettä.

Yleisin virheilmoitus tässä tilanteessa on ActiveX component can't create object (ActiveX-komponentti ei pysty luomaan objektia).

Asetukset kuntoon näin!

Varmista Internet Explorerin asetuksista että sinulla on seuraavat asetukset tehty. Huomaa että jos käytät Firefox-selainta, ei ActiveX -komponenttien käyttö ole mahdollista eikä näitä asetuksia pysty tekemään. Ohjeet on tehty selaimen englanninkielistä versiota käyttäen. Englanninkielisen tekstin jälkeen näkyy suluissa suomenkielisen version tekstit.

Sivusto my.offerone.com on listattu Trusted sites -osassa 1. Sivusto https://my.offerone.com on luotetuissa sivustoissa

Tarkasta että my.offerone.com -sivusto on luotetuissa sivustoissa valitsemalla valikosta Tools | Internet Options... (Työkalut | Internet-asetukset...) ja menemällä Security-välilehdelle (Suojaus). Suojausvyöhykkeistä pitäisi olla valittuna Trusted sites (Luotetut sivustot) ja painamalla Sites-nappia (Sivustot), pitäisi listalta löytyä https://my.offerone.com.

Jos osoite ei löydy listalta, lisää se syöttämällä osoite https://my.offerone.com ja painamalla Add-nappia (Lisää). Huomaa että osoitteessa täytyy olla https:// -alku.

Luotetuilla sivustoilla on sallittu ActiveX-komponenttien käyttö 2. ActiveX-komponenttien käyttö on sallittu

Luotettujen sivustojen suojausvyöhykkeellä täytyy ActiveX-komponenttien käyttö olla sallittu. Valitse valikosta Tools | Internet Options... (Työkalut | Internet-asetukset...) ja mene Security-välilehdelle (Suojaus). Valitse Trusted sites (Luotetut sivustot) ja paina Custom level...-nappia (Mukautettu taso). Etsi listalta seuraavat kohdat ja varmista että niissä ei ole valittuna Disable (Estä).

  • Download signed ActiveX controls (Lataa ja asenna allekirjoitetut ActiveX-komponentit)
  • Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting
  • Script ActiveX controls marked safe for scripting

Prompt-asetuksella tuleva kysymys sallitaanko ActiveX käyttö Voit siis valita asetuksissa joko Prompt (Kysy) tai Enable (Salli). Prompt-valinnalla selain kysyy käytettäessä sallitaanko käyttö oheisen kuvan mukaisella kysymyksellä. Enable-valinnalla käyttö sallitaan kysymättä. Jos valitset vaihtoehdon Prompt, tulee käytön aikana kysymys ActiveX käytön sallimisesta ja siihen täytyy vastata sallivasti.

Miksi asetukset pitää olla näin?

OfferOne CRM -järjestelmä käyttää useissa toiminnoissa ActiveX-objekteja sellaisiin asioihin, joita ei pelkillä selaimen toiminnoilla pysty suorittamaan. Näitä ovat esimerkiksi kalenterin synkronointi Outlook, Notes tai GroupWise-kalenterin kanssa, sähköpostien synkronointi ja laskujen pdf-tiedostojen muodostaminen paikalliselle levylle.

Huomaa että tekemäsi asetukset koskevat samanlaisina kaikkia Trusted sites -alueella olevia sivustoja. Älä lisää Trusted sites -alueelle muita osoitteita kuin sellaisia, joihin luotat!

Älä tee yllä mainittuja asetuksia Internet-suojausvyöhykkeelle! Jos teet asetuksen Internet-suojausvyöhykkeelle, pääsee mikä tahansa internet-sivusto, missä vierailet, käyttämään työasemallasi olevia tietoja ja ohjelmia. Tämä mahdollistaa haittaohjelmien pääsyn koneellesi.

Miten olen voinut aikaisemmin käyttää OfferOnea jos asetukset ovat nyt väärin enkä ole koskenut niihin pitkään aikaan?

Asetukset ovat voineet aikaisemmin olla oikein, mutta mennä pieleen Microsoftin selainpäivitysten takia. Joidenkin päivitysten yhteydessä tietoturva-asetukset nollautuvat ja joudut tekemään ne uudestaan.

Vaikki sinulla aikaisemmin ei olekaan ollut asetukset kunnossa, olet voinut käyttää osaa OfferOne CRM -järjestelmän toiminnoista. Suurin osa toiminnoista ei vaadi yllä opastettua tietoturva-asetusten muutosta. Ilman tällä sivulla opastettuja asetuksia koneellasi on onnistunut esimerkiksi asiakastietojen hakeminen, katsominen, uusien asiakkaiden perustaminen, tietojen muokkaaminen, yhteydenottojen luominne, poiminnat jne, eli lähes kaikki toiminnot. Tämän sivun asetuksia tarvitset vain niihin toimintoihin, joissa Internet Explorer -selaimen tietoturva-asetukset oletuksena estävät käytön. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi sähköpostin tai kalenterin synkronointi.

Lisätietoja